Thord Lernesjö
VD Texas Onshore AB

thord@lernesjo.com

VD Krönika

Bäste aktieägare och andra intressenter i Texas Onshore AB

Det gångna året och början på detta år har varit mycket svår för alla i vår industri. Många om inte alla prospekteringsföretag visar röda siffror på grund av det låga oljepriset.

Det låga produktpriset har som för många och även oss medfört sämre avkastning samt ett större avskrivningsbehov av bolagets reserver. En annan följd av de låga oljepriserna är att investeringsviljan har sjunkit, vilket har medfört att prospekteringen har gått ner samt att nödvändiga workovers på vissa källor har senarelagts.

Många av våra branschkollegor i USA har tyvärr gått i konkurs eller har funnit andra vägar att refinansiera sin verksamhet så även i Sverige.

Detta har givit oss en fantastik möjlighet att köpa producerande fält där värdet beräknas efter dessa låga priser, samtidigt erhålla en rabatt då det finns många producerande fält till försäljning.

För att kunna vara med och köpa till dessa rabatterade priser har Texas Onshore AB (TOS) och Sweden Natural Assets AB (SNA) sedan en tid tillbaka tagit fram en trestegsraket för att renodla och refinansiera verksamheten: Steg 1) tillsammans med våra investerare slå ihop projekten för att bygga en ny grund för verksamheten, Steg 2) refinansiera oljeföretagen, Steg 3) köp av producerande fält. SNA har i princip samlat in alla våra projekt från marknaden betalt med SNA-aktier och därigenom spridit ägandet och ökat det egna kapitalet, därmed är steg 1 avslutad.För att vidare bygga bolaget har vi börjat med nästa steg, att refinansiera bolaget. Vi har för en liten tid sedan ingått ett muntligt avtal med en investerare om 50 milj USD, vidare för vi samtal med andra investerare gällande investeringar i samma storleksordning. När avtal och nyemission är tecknad och pengar inbetalda har vi uppnått steg 2 för både TOS och SNA. TOS kommer därmed också att vara uppfinansierad och kan därefter dela ut SNA aktier som bolagets aktieägare har beslutat. Därefter är det den sista delen kvar steg 3, att finna oljeprojekt att inhandla i USA. Vi har sedan en längre tid varit verksamma i branschen och har de nödvändiga kontakter för att kunna köpa in de producerande fält som behövs för att utveckla SNA och bygga den plattform som krävs för att notera bolaget inom en snar framtid.

Vi har jobbat i motvind en längre tid men nu känns det som om att uppförsbacken närmar sitt slut och vi tillsammans kan bygga ett vinstgivande olje- och gasprospekteringsföretag på den svenska marknaden. Till sist vill vi tacka för Ert fortsatta förtroende och stöd för att bygga bolagen vidare.

 

Med vänliga hälsningar

 

Thord Lernesjö

VD Texas Onshore AB