Undersökningstillfälle – Elektrisk logg

Källoggning
Källoggning, även känd som borrhålsloggning, görs för att framställa en detaljerad bild av de geologiska formationerna som ett borrhål penetrerar. Loggen kan baseras antingen på visuell inspektion av prover man får upp till ytan (geologiska loggar) eller på fysiska mätningar som gjorts av instrument som sänks ner i hålet (geofysiska loggar). Geofysiska loggar görs för att bestämma om källan skall produceras eller överges. Den första loggen blev uppfunnen av Conrad och Marcel Schlumberger, som grundade Schlumberger Limited i 1926.

Den 5:e september 1927 sänktes en elektrisk sond ner i en källa i Pechelbronn, Alsace, Frankrike och skapade den första källoggen. Därefter har tekniken utvecklats och används idag för att fastställa möjliga olje- och gasformationer i borrhålet. En logg kan med stor säkerhet fastställa om produktiva reserver är existerande i en källa och hur stora dessa är. Det krävs dock att man testar källan för produktion innan man kan fastställa detta till 100%.

schlumberger_ksa_full_web_1
SchlumbergerKernRiver1933Web