Styrelse

Jonas Svantesson
Styrelseordförande

Jonas Svantesson, född 1951, arbetar sedan 2005 inom konsultföretaget Svantesson Management AB med affärsutveckling, styrelseuppdrag och executive search. Har haft ledande befattningar inom ett antal namnkunniga svenska företaget, bland annat som vice VD för Peab och VD och koncernchef på Kalmar Industries AB.

De senaste fem åren har Jonas Svantesson varit engagerad i: Texas Onshore AB, Brodvik AB, Totiki AB, Gunnar Nilsson Maskin AB, Home Energy AB, Atlasvision AB, Ekamant AB och Svantesson Management AB. Engagemangen pågår alltjämt.

Innehav: 1 956 000 aktier genom bolag och privat*.

Christel Lernesjö
Ledamot

Christel Lernesjö, född 1966, arbetar sedan 1997 med information och försäljning mot den svenska marknaden inom olje- och gasprospektering i USA.

Innehav: 131 152 275 aktier genom bolag och privat*.

Rune Stensby
Ledamot

Rune har under många år drivit egna företag inom fastighetsbranschen. Han är politiskt aktiv i Socialdemokraterna och har suttit i Hässleholms Kommunstyrelse sedan mitten av 1970-talet. Dessutom så har Rune varit ledamot i det halvkommunala HUVEN tillsammans med Peab på kommunalt mandat, ledamot i det kommunala industribyggnadsbolaget HIBAB och ledamot i den lokala UF-styrelsen (Ung Företagsamhet).

Innehav: 2 175 000 aktier*.