Nyheter & Pressmeddelande

TIDIGARE

PRESSKONTAKT

Peter Andre
040-36 23 19
peter.andre@texasonshore.se

ARKIV

081230 – Texas Onshore AB:s Roadshow i februari 2009

081229 – Borrningen av Rust 3 skjuts upp av taktiska skäl

081215 – Borrning av Steward Sidetrack vid jul

081203 – Texas Onshore siktar åter på NGM

081125 – Rättelse i pressmeddelande

081121 – Positiva siffror trots utmaningar

081104 – Ike påverkade nettokassaflöde

081028 – Förberedelser för Stewart 1

081022 – Start av 3D-seismisk undersökning i Casino Royale

081002 – Texas Onshore ser över alternativ för börsnotering

080918 – Orkan orsakade inga skador

080905 – Texas Onshore ansöker om börsnotering

080904 – Texas Onshores kassaflöde

080820 – Texas Onshores rapport för de första sex månaderna 2008

080807 – Texas Onshores kassaflöde

080714 – Texas Onshore utser IR-ansvarig

080711 – Reviderad vinstprognos

080707 – Ej ekonomisk källa

080707 – Texas Onshores kassaflöde

080703 – Förändringar i Rust-projektet

080702 – Nyemission gav lite över 3 miljoner kronor

080611 – VD anförande och Stämmokommuniké

080602 – Texas Onshores kassaflöde enligt prognos

080509 – Texas Onshore borrar i Stewart 1

080506 – Texas Onshores kassaflöde stiger

080407 – Texas Onshore anställer ny CFO

080404 – Kvartalsresultat i linje med prognos

080403 – Kassaflödet i mars 

080402 – Rust 2 kommersiellt produktiv

080319 – Fortsatt hög träffprocent

080310 – Start för Texas Onshores Roadshow

080305 – Kassaflödet i februari överträffar prognosen

080304 – Framgångsrikt test av Rust 2

080226 – Misslyckad borrning i Golden Triangle-projektet

080219 – Källa ej tillräckligt produktiv 

080208 – 80 procents träffprocent efter senaste borrningen

080207 – Resultatprognos för 2008 nästan tio miljoner kronor

080205 – Kassaflödet i januari strax över prognos

080201 – Borrstart i källa med stor potential

080115 – Arbetet återupptaget i Golden Triangle-projektet 

080111 – Nya borrningar och god produktion i Outlar-källan