Oljepris och världsproduktion

Världsproduktion och konsumtion av råolja

Produktion och konsumtion av gas i USA

prisutveckling

(Billion Cubic Feet)

Gasproduktion i USA, 2013 24334
Gaskonsumtion i USA, 2013 26168

Oljepriset

På grund av de senaste händelserna på börsen i Kina sjönk oljepriset (WTI) till ca 40 USD per fat. Dock skrev EIA (The US Energy Information Administration) dagarna innan att den senaste tidens prisfall återspeglar förväntningar om högre oljeexport från Iran, fortsatt faktisk och förväntad tillväxt i de globala oljelagren, samt oron för en lägre ekonomisk tillväxt på tillväxtmarknaderna. På lite längre sikt förväntar sig dock EIA att oljepriset kommer att återhämta sig och förespråkar ett genomsnittspris på ca 55 USD per fat för 2016, vilket sedan förväntas fortsätta uppåt. Att oljan handlas till ett mycket lågt pris idag är alla medvetna om, men samtidigt råder konsensus om att ett betydligt högre oljepris är att förvänta, frågan är när.

Oljeproduktionen har alltid varit konsumtionsdriven och mellan 1980-2013 ökade världens oljekonsumtion från ca 63 till 91 miljoner fat olja per dag. I den nuvarande lågkonjunktur som råder i stora delar av världen finns idag en överproduktion på ca 500 tusen fat olja per dag (ca 0,5%). Samtidigt beräknas dagsproduktionen i USA minska i befintliga fält med mer än 10% om året (dagsproduktionen minskar med ca 1,2 miljoner fat olja per år), medan man i resten av världen kan förvänta sig en minskning av dagsproduktionen i befintliga oljefält på ca 3,5% om året (dagsproduktionen minskar med ca 2,5 miljoner fat olja per år). På Europanivå svänger oljekonsumtionen med ca 14% (2 miljoner fat olja per dag) mellan hög och lågkonjunktur.

Tittar vi dessutom på tillväxtområdena Indien och Kina har oljekonsumtionen ökat exponentiellt mellan 1980-2013 från ca 2,5 till 14 miljoner fat per dag. Konsumtionen i väst är ca 0,05 fat olja per dag och capita, medan konsumtionen i Kina och Indien ligger på ca 0,005 fat. Detta innebär att Kina och Indien bör ha ett oljebehov på ca 140 miljoner fat per dag när de uppnår samma levnadsstandard som i väst. Vad gäller Afrika har oljekonsumtionen ökat från ca 1,5 till 3,6 miljoner fat olja per dag mellan 1980-2013. Den afrikanska kontinenten förväntas bli nästa tillväxtområde vilket kan ge samma konsumtionsutveckling i Afrika som i andra delar av världen. Detta skall vägas mot en temporär överproduktion på ca 0,5 miljoner fat olja per dag och en möjlig produktionsökning i Iran på ca 0,5 miljoner fat per dag. Därför förespråkar vi inom en snar framtid ett oljepris som ligger i paritet med förra sommarens priser, och att vi kan förvänta oljepriser inom en 5 års period som ligger ännu högre. En positiv effekt av ett lågt oljepris är att det hjälper till att få igång världsekonomin som i sin tur påkallar ett högre oljepris. Då bolagets produktionskostnad ligger mellan 3-5 USD per fat påverkar den nuvarande prisnedgången endast bolagets intäkter på kort sikt. Då vissa av våra källor vidare beräknas producera mellan 15-20 år är det viktigare att se vad oljepriset förväntas vara under denna period än att fokusera på dagens lägre oljepris.

Råolja – Producenter och konsumenter

10 största producenter 2013

10 största konsumenter 2013

10

(Millon Barrels Per Day)

Prisutveckling för naturgas och råolja 1990-2015

Naturgas

Råolja