Våra olje- och gasprojekt

Producerande källor

Gary Heirs nr 3
Renoveringen av Gary Heirs nr. 3 källan, som ligger i Cinnamon Islandprojektet och Cinnamon 3 projektet är lyckad. Den nya operatören lyckades att tvinga bort vattenproduktionen i källan genom ett så kallat squeeze job. Källan producerar för närvarande ca 13 fat om dagen men vi förväntar att produktionen kommer att öka betydligt när källan har rensats från de beläggningar som har byggts upp då källan varit stängd i 2 års tid. Oljereserverna i Gary Heirs nr 3 källan beräknas vara ca 350 000 fat olja.

Tidigare gjordes en kartläggning av områdets totala reserver och oljereserverna beräknas uppgå till mellan 2,5 – 4 miljoner fat olja vilket ger ett bruttovärde på mellan 125 – 200 miljoner USD (1,7 – 2,7 miljarder kronor) med dagens oljepris på 50 USD per fat.

Taylor nr 1
Taylor nr 1-borrningen, ligger i Matagorda County, Texas, sydväst om Houston. Källan sattes i produktion i februari 2015 och producerar ca 20 fat olja och 150 fat vatten per dag. Källan innehåller mer än 300 000 fat olja och kommer att producera under en mycket lång tid.