Ledningsgrupp

Thord Lernesjö
VD Texas Onshore AB (publ) samt t.f. President för Texas Resources Inc.

Thord är en av grundarna till Texas Onshore AB (publ). Thord har en magisterexamen i ekonomi från Lunds Universitet och har arbetat med den ame­rikanska oljeindustrin sedan 1995. Han har i över tio år varit styrelseledamot i ett flertal svenska och utländska bolag. Thord Lernesjö är suppleant i, 2B Holding AB, Lernesjö Holding AB, A Jewel Veronika AB och Building For Retirement AB.

Innehav: 0 aktier*

Björn Willysson
CFO Texas Onshore AB (publ)

Björn har närmast varit CEO på Texas Onshore. Björn har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Han har en gedigen erfarenhet som ekonomichef, ekonomidirektör, administrativ chef och vice VD i medelstora svenska och internationella koncerner inom olika branscher.

Innehav: 4 000 000 aktier*

Jeff Uecker

Jeff är 51 år och utbildade sig till oljeingenjör på University of Texas Austin och har 29 års erfarenhet som oljeingenjör. Jeff har varit ansvarig för oljebolags direktinvesteringar i oljefält, oljefälts utveckling, borrningar samt produktionshöjande åtgärder. Jeff har också chefserfarenhet på högre nivå i olika oljebolag.

Innehav: 0 aktier*

Ron Evans
Vice President Texas Onshore Resources Inc.

Ron har en Bachelor of Science i redovisning. Han är även auktoriserad revisor (CPA) både i Oklahoma och Texas. Ron har arbetat i olje- och gasbranschen i över 30 år och han har varit chef för redovisning och finans vid Conoco Philips och Trans Texas Gas Corporation.

Innehav: 1 410 000 aktier*