Investerare

Ny redovisnings- och rapporteringspolicy

På styrelsemötet den 22 maj 2015 beslutade styrelsen att Texas Onshore AB, fr.o.m. Q1 2015 ska tillämpa First North’s regler för redovisning och rapportering. Detta innebär att Texas Onshore AB upphör att rapportera enligt IFRS. Skälen till förändringen är i första hand kostnadsbesparingar, då IFRS-rapporteringen medför höga kostnader för interna resurser och en mer omfattande revision. Avsikten är således inte att minska bolagets information till aktieägare och övriga intressenter.

Framtida rapporter kommer att lämnas för hel- och halvår. För kvartal ett och tre kommer information av viktiga händelser samt nyckeltal att lämnas av styrelsen.

Rapporten för första kvartalet 2015 blir något försenad p.g.a. omställningen till ny rapportering och kommer att publiceras på bolagets hemsida under vecka 24.

BOLAGSSTÄMMA

Maj 2018

NYHETER & PRESSMEDDELANDE