Geologi och oljefällor (oil traps)

En oljekälla är ett begrepp som står för en oljeansamling i berggrunden. Tyvärr tror många att en oljekälla är ett hål i marken som töms med en slang som om det vore en bensintank.

Nedanstående illustrationer visar hur oljan fastnar på vägen pga ogenomtränglig bergart. Då materia alltid rör sig dit trycket är som lägst rör sig små oljepartiklar uppåt genom porös stenart i berglagren, tills det att partiklarna fastnar på vägen av en så kallad ”oil trap”- oljefälla. Denna oljefälla är en struktur i berggrunden och som har uppkommit genom rörelser i jordskorpan som kan se ut på olika sätt.

illustration-undergrund-oljas-forekomst
illu_trap
illustration-undergrund
illustration-anticline-trap
illustration-fault-trap

falla1

Anticline fällan är den vanligaste oljefällan. Oljepartiklarna vandrar uppåt tills de stoppas av en solid bergart. Den porösa bergarten, woodbine eller liknande fylls av gas, olja och vatten.

falla2

Fault-fällan är en formation som uppkommer genom förskjutningar i berggrunden. Vi känner bättre till dessa förskjutningar genom jordbävningar. Den porösa bergarten förseglas av solid bergsart på toppen och sidorna.