Företaget

Affärsidé

Texas Onshores affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken ägna sig åt prospektering och produktion av olja och gas i USA. Företaget är verksamt genom de amerikanska dotterbolagen Texas Onshore Resources Inc. och Texas Onshore Investments Inc.

Vision
Texas Onshores vision är att bedriva sin verksamhet på ett så effektivt och för aktieägarna gynnsamt sätt. Företaget ska vara ledande bland de mellanstora olje- och gasföretagen i Sverige.

Strategi

Texas Onshores strategi är att:

• Öka chanserna för ett lyckat utfall – och därmed utveckla verksamheten –   genom att formera unika strategiska partnerskap och nätverk inför varje prospektering.

• De investeringar som företaget gör ska minst ha en potentiell avkastning på investerat kapital i relationen 1:3 för projekt i ytliga källor och minst 1:4-6 för projekt i djupa källor.

• Ägna sig åt borrning på land för att uppnå ett lämpligt förhållande mellan risk och belöning.

NYHETER & PRESSMEDDELANDE