Finansiella rapporter

Ny redovisnings- och rapporteringspolicy
På styrelsemötet den 22 maj 2015 beslutade styrelsen att Texas Onshore AB, fr.o.m. Q1 2015 ska tillämpa First North’s regler för redovisning och rapportering. Detta innebär att Texas Onshore AB upphör att rapportera enligt IFRS. Skälen till förändringen är i första hand kostnadsbesparingar, då IFRS-rapporteringen medför höga kostnader för interna resurser och en mer omfattande revision. Avsikten är således inte att minska bolagets information till aktieägare och övriga intressenter.

Framtida rapporter kommer att lämnas för hel- och halvår. För kvartal ett och tre kommer information av viktiga händelser samt nyckeltal att lämnas av styrelsen.

2017

Årsredovisning, helår – Jan-Dec
Ladda ner rapporten

2016

Årsredovisning, helår – Jan-Dec
Ladda ner rapporten

2015

Årsredovisning, helår – Jan-Dec
Ladda ner rapporten

2014

Årsredovisning, helår – Jan-Dec
Ladda ner rapporten

2013

Årsredovisning, helår – Jan-Dec
Ladda ner rapporten

2012

Årsredovisning, helår – Jan-Dec
Ladda ner rapporten

2011

Årsredovisning, helår – Jan-Dec
Ladda ner rapporten

2010

Årsredovisning, helår – Jan-Dec
Ladda ner rapporten

2009

Årsredovisning, helår – Jan-Dec
Ladda ner rapporten

2008

Årsredovisning, helår – Jan-Dec
Ladda ner rapporten

2007

Årsredovisning, helår – Jan-Dec
Ladda ner rapporten

2006

Årsredovisning, helår – Jan-Dec
Ladda ner rapporten

BOLAGSSTÄMMA

Maj 2018

NYHETER & PRESSMEDDELANDE