Borrningsrigg

Borrningsriggar kan vara en mobil utrustning som är monterad på lastbilar eller släpvagnar, eller mer permanenta havsbaserade strukturer (såsom oljeplattformar, vanligen kallade offshoreoljeriggar även om de inte innehåller en borrningsrigg).

Större riggar är kapabla att borra genom tusentals meter av jordskorpan med hjälp av stora ”lerpumpar” som cirkulera borrslam genom borrkronan. Lyftdon i riggen kan lyfta hundratals ton rör. Annan utrustning kan tvinga syra eller sand in i reservoarerna för att underlätta utvinning av olja eller naturgas.

Borrningsriggen i detalj