VD KRÖNIKA

Bäste aktieägare och andra intressenter i Texas Onshore AB

Det gångna året och början på detta år har varit mycket svår för alla i vår industri. Många om inte alla prospekteringsföretag visar röda siffror på grund av det låga oljepriset. Det låga produktpriset har som för många och även oss medfört sämre avkastning samt ett större avskrivningsbehov av bolagets reserver. En annan följd av de låga oljepriserna är att investeringsviljan har sjunkit, vilket har medfört att prospekteringen har gått ner samt att nödvändiga workovers på vissa källor har senarelagts.

Många av våra branschkollegor i USA har tyvärr gått i konkurs eller har funnit andra vägar att refinansiera sin verksamhet så även i Sverige.

Detta har givit oss en fantastik möjlighet att köpa producerande fält där värdet beräknas efter dessa låga priser, samtidigt erhålla en rabatt då det finns många producerande fält till försäljning.

NYHETER & PRESSMEDDELANDE

Registrera dig för våra nyhetsbrev och pressmeddelande